Fundació ”la Caixa”

Tractament de Dades Personals

Responsable del tractament: Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (en endavant, Fundació Bancària ”la Caixa”), amb NIF G-58899998 i domicili a la plaça de Weyler, 3, 07001 Palma (Illes Balears).

Les dades tractades són necessàries per gestionar i executar la sol·licitud formulada en el marc del Programa de Beques de ”la Caixa” i es tractaran per a aquesta finalitat, així com per donar compliment a les obligacions normatives requerides.

Així mateix, si ens dones el teu consentiment, les dades es comunicaran a CaixaBank, S.A., entitat de crèdit que col·labora amb la Fundació Bancària “la Caixa” en aquest Programa, amb domicili a carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. CaixaBank, S.A. tractarà les teves dades amb l’única finalitat de contactar amb tu per qualsevol mitjà de comunicació, incloent-hi l’electrònic, per oferir-te unes condicions financeres millors. Per a més informació sobre el tractament de les teves dades, pots accedir a la política de privacitat de CaixaBank, S.A. a www.caixabank.com

Les dades es tractaran mentre les relacions derivades del servei o les relacions contractuals establertes romanguin vigents i es conservaran durant el termini de prescripció de les accions derivades d’aquestes relacions als únics efectes de donar compliment a les obligacions legals requerides i per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Exercici de drets i reclamacions davant l’autoritat de protecció de dades

Com a titular de les dades pots exercir els teus drets respecte a les dades de caràcter personal d'acord amb la normativa vigent a:

També pots dirigir les reclamacions derivades del tractament de les teves dades personals que consideris oportunes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).